Nekalti

„Drama „Nekalti“ – globalus, egzistencinis, vakarietišką (ar tiktai? būtent vakarietišką?) mentalitetą skrodžiantis veikalas. Žmonės netiki dievais, daužo savo vargšes galvas į nevilties sieną, žudosi. Visi žinome – ant negalių kamuojamo, netekčių randais nusėto pasaulio kūno tokių piliečių – milijonai.“

„Kodėl vieniša moteris ponia Haberzat (aktorė Jūratė Onaitytė) įtikėjusi, kad privalo prisiimti atsakomybę už svetimų vaikų niekšybes? O ponia Cuker (aktorė Milė Šablauskaitė) vulgariai stipri ar nesuprasta ir sentimentali?“

„Gal bent senstanti filosofė Ela (aktorė Daiva Stubraitė) – šviesus žiburėlis vis kraupesniame nevilčių... gyvenime.“

„Ar tau, skaitytojau, taip nepasitaikė, kad rėki, o lūpos, pasirodo, kietai sučiauptos?

"Biopsija: aš tave stebiu", Vidmantas Kiaušas
Nemunas, 2005 12 22 50-51, 4 psl.